محورهای کنفرانس

تعداد بازدید 183تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس

 

 • تجارب فرماندهی صحنه جنگ، عملیات و نبرد در دوران دفاع مقدس
 • راهبرد‌های رسانه‌ای، روانی و شناختی صحنه عملیات در دوران دفاع مقدس
 
مدیریت علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
 • راهبردهای توانمند‌سازی و روزآمد‌سازی نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس
 • نقش علم و فناوری در اتخاذ راهبرد‌های مدیریت صحنه عملیات در دوران دفاع مقدس
 • رویکرد‌های مدیریتی دفاع مقدس در حل مسائل پیچیده و کاهش زمان ایده تا محصول
 • جانشین‌پروری فرماندهان در دوران دفاع مقدس
 • مدیریت آماد و پشتیبانی در دوران دفاع مقدس
 • مدیریت بسیج اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از جنگ
 
علوم و فناوری در حوزه‌های رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم دفاع مقدس
 • بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه‌های زمینی، هوایی و فضایی، دریایی، توپخانه و موشکی، آماد و پشتیبانی، مهندسی رزمی و جهادسازندگی،پدافند جنگ نوین (ش.م.ر)، جنگال و سایبری، سامانه‌های فرماندهی و کنترل، داده‌های مکانی، اطلاعات و امنیت، بومی‌سازی و تعمیر و نگهداری، بهداشت، امداد، درمان و مهندسی پزشکی، بازی‌سازی و اقدامات انجام شده
 
اقدامات علمی و فناورانه نهادها و زیرساخت‌‌های حساس در دوران دفاع مقدس
 • نقش و اقدامات علمی و فناورانه در حوز‌ه‌های زیر‌ساخت‌های شبکه حمل و نقل، نفت وگاز، شهری و مردم محور، آب و برق، در دوران دفاع مقدس
 • نقش و اقدامات علمی و فناورانه نهاد‌های صنعتی و تولیدی (صنعت دفاعی و ملی) در دوران دفاع مقدس
 • نقش دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در دوران دفاع مقدس
 • نقش تجهیزات غنیمتی در اکتساب فناوری‌ها در دوران دفاع مقدس
 • نقش معاودین در اکتساب اقلام غنیمتی در دوران دفاع مقدس
 • نقش شبکه‌های همکار در رفع گلوگاه‌‌های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
 
بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری
 • سیر تحول وپیشرفت علم و فناوری در دوران دفاع مقدس
 • نوآوری ها، ابتکارات و خلاقیت‌های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس
 • تاثیر آموزانه‌های دوران دفاع مقدس بر پیشرفت علم و فناوری
 • تولید نظریات علمی و دفاعی مبتنی بر درس آموخته‌های دوران دفاع مقدس