تماس با ما

تعداد بازدید 239دبیرخانه همایش:

اصفهان، خیابان جی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، ساختمان اندیشه، طبقه 3، معاونت پژوهش و فناوری

تلفن تماس: 03135002710 ، 03135002607، 09131043868