کمیته اجرایی کنفرانس- جدید

  بازدید:   513

کمیته اجرایی

رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر پیام نجفی
دانشیار گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس کمیته شورای راهبردی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر مجید طغیانی
استاد تمام گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دبیر علمی کنفرانس، معاونت فناوری و نوآوری دانشگاه

دکتر اکبر پیرستانی
دانشیار گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی نوآوری و تولید و فرآوری گیاهان دارویی

دکتر المیرا ضیاء مطلبی پور
دانشیار گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس کمیته داوران و مدیر مراکز رشد استان و رئیس سرای نوآوری گیاهان دارویی

دکتر کامران صفوی
استادیار گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس محورهای همایش نوآوری و تولید و فرآوری گیاهان دارویی

دکتر فریبا خلیلی
استادیار گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران

مهندس مازیار مومنی
اتاق بازرگانی
استان اصفهان

مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مهندس محمد صادقی 
اتاق بازرگانی
استان اصفهان

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان

دکتر مژگان میرزایی
اتاق بازرگانی
استان اصفهانسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس