تماس با ما

  بازدید:   1516

نشانی دبیرخانه

 شماره تماس: 35002703-031

شماره تماس: 09918965619

شماره فکس: 35354184-031

 پست الکترونیک: ictpm@khuisf.ac.ir  

 آدرس: اصفهان- خیابان جی شرقی- ارغوانیه- بلوار دانشگاه، کد پستی: ۳۹۹۹۸-۸۱۵۵۱، صندوق پستی: ۱۵۸-۸۱۵۹۵

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس