فرمت نگارش مقالات

  بازدید:   1530

ابتدا چکیده مقالات خود را طبق قالب زیر آماده کنید و جهت داوری ارسال نمایید.

پس از پذیرش مقالات باید اصل مقاله را با همین فرمت به ایمیلی که متعاقبا اعلام میگردد ، ارسال نمایید.

​​​​​​​سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس