قالب پوستر

  بازدید:   514

فایل زیر را دانلود کنید و پس از تکمیل شدن به صورت PDF ذخیره کنید و در نهایت فایل PDF  را به فرمت JPG تبدیل کنید و در سامانه کاربری بارگذاری کنید.

جهت تبدیل فایل PDF به JPG از سایت زیر استفاده کنید:

​​​​​​​

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس