هزینه های ثبت نام

  بازدید:   1321

 هزینه های ثبت نام

عنوان                                         

 مبلغ                                         

ثبت نام و داوری مقالات

3000000 ریال

گواهی حضور در همایش

500000 ریال

ثبت نام و داوری و پذیرش مقالات​​​​​​​ دانشجویان بین المللی(دانشجویان غیر ایرانی)

15000000 ریال

گواهی حضور در همایش دانشجویان بین المللی (دانشجویان غیر ایرانی)

3000000 ریالسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس