کمیته علمی

  بازدید:   506

 اعضای کمیته علمی همایش ملی" ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه" واحد اصفهان  (خوراسگان ) ​​​​​​​​​​​​​​

 

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

مرتبه علمی

1

حیدر علی

عابدی

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی

هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی واحد اصفهان  (خوراسگان )

استاد

2

شایسته

صالحی

دکتری تخصصی

برنامه ریزی آموزشی

هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی واحد اصفهان  (خوراسگان )

دانشیار

3

آرش

قدوسی

پزشک متخصص

پزشکی قانونی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

استاد

4

نرگس

صادقی

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی

ریاست دانشکده پرستاری مامایی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشیار

5

مهرداد

آذربرزین

دکتری

پرستاری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

استادیار

6

مرضیه

ضیایی راد

دکتری

پرستاری

معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

استادیار

7

مینو

متقی

دکتری

پرستاری

رئیس مرکز تحقیقات سلامت جامعه واحد اصفهان (خوراسگان)

استادیار

8

مهسا السادات

موسوی

دکتری

بهداشت باروری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

استادیار

9

هاجر

شکرچی زاده

استادیار

دندانپزشکی اجتماعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

استادیار

10

مسعود

فیض بخش

ارتودنتیست

دندانپزشکی

معاون علوم پزشکی  استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشیار

11

مسعود

کتابی

پریودنتیست

دندانپزشکی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

استاد

12

مهدی

پورافضل

پزشک متخصص

طب اورژانس

معاون آموزشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشیار

13

اعظم

علوی

دکتری

پرستاری

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

استادیار

14

طاهره

نصر آبادی

دکتری

پرستاری

رئیس دانشکده پرستای ومامایی دانشگاه واحد  تهران پزشکی

دانشیار

15

مریم

رادمهر

دکتری

پرستاری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

دزفول

استادیار

16

سهیلا

جعفری

دکتری

پرستاری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استادیار

17

کوروش

زارع

دکتری

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشیار

18

نسرین

الهی

دکتری

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشیار

19

فرشته

قلجایی

دکتری

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشیار

20

مریم

مقیمیان

دکتری

پرستاری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

استادیار

 


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس