مقالات قابل پذیرش


از تمامی رشته های پزشکی ، پیراپزشکی ، روانشناسی ، علوم تربیت و تربیت بدنی و سایر رشته های مرتبط دعوت میشود چکیده مقالات خود را برای سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد ، خانواده و جامعه ارسال کنند.

چکیده تمامی انواع مقالات علمی قابلیت بررسی و پذیرش خواهند داشت.

پس از داوری و پذیرش مقاله، برای نویسندگان زمانی در نظر گرفته خواهد شد تا متن کامل مقاله جهت نمایه شدن را ارسال کنند.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس