نحوه ارسال مقالات


جهت ارسال مقالات از سربرگ ثبت نام و ارسال مقالات یا از سربرگ راهنمای نویسندگان و کلید ثبت نام استفاده کنید.

پس از ثبت نام در سایت از منو مقالات وارد قسمت ثبت مقاله جدید شوید و طبق موارد سایت مراحل را پیش ببرید و ارسال فایل چکیده را انجام دهید.

پس از ارسال فایل چکیده منتظر نتیجه داوری باشید که برای شما نتیجه ایمیل خواهد شد و در پنل کاربری نیز(قسمت مقالات) قابل مشاهده خواهد بود.

مطابق با نتیجه داوری در صورتی که مقاله شما پذیرش شده است باید هزینه آن را پرداخت کنید.

 

جهت پرداخت هزینه در پنل کاربری از قسمت ثبت نهایی گزینه  ثبت نهایی/خدمات/اسکان/... را انتخاب کنید و در صفحه جدید نمایش خدمات را بزنید.

در قسمت خدمات گزینه مربوط به هزینه های ثبت نام و داوری مقالات را انتخاب کنید و پس از آن خدمت مورد نظر را انتخاب کنید و با زدن کلید ثبت خدمات خدمت مورد نظر را جهت پرداخت ثبت کنید. سپس از کلید بررسی و پرداخت جهت پرداخت آنلاین استفاده کنید.

در صورتی که پرداخت شما با موفقیت انجام شده باشد ، در پنل کاربری قسمت پرداخت های ثبت شده ، پرداخت شما ثبت خواهد شد.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس