تغییر زمان برگزاری همایش

با نظر به درخواست نویسندگان و همزمانی تاریخ برگزاری همایش با کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی ، تاریخ برگزاری همایش به تعویق افتاد و به نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۲ موکول گردید.
امید است طی مدت زمان افزوده شده نویسندگان جهت نگارش و ارسال مقالات کوشا باشند.
در ضمن نویسندگانی که مقالاتشان داوری شده و پذیرش شده اند، میتوانند گواهی پذیرفته شدن مقاله ی خود را پیش از برگزاری همایش دریافت کنند.

نویسندگانی که قصد دریافت گواهی پذیرش مقاله پیش از برگزاری همایش را دارند ، میتوانند از منو خدمات، درخواست صدور گواهی پذیرش پیش از برگزاری همایش را بدهند و به دو صورت گواهی را دریافت کنند( ۱. به صورت فایل برایشان ارسال میشود ۲. به صورت چاپی میتوانند از مرکز سلامت جامعه دانشگاه آزاد خوراسگان دریافت کنند.)


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس