جزییات خبر

عنوان اعتبار همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری
تاریخ درج پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١

متن خبر


این همایش دارای درجه ISC بوده و پس از برگزاری اصل مقالات در CIVILICA نمایه خواهد شد.

کد اختصاصی: ISC: 01220-6003