جزییات خبر

عنوان برگزاری چهارمین جلسه شورای علمی دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری
تاریخ درج پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١

متن خبر


در روز دوشنبه مورخ  1401/7/11 چهارمین جلسه شورای علمی همایش حکمت اسلامی و علوم رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد.در این جلسه که با حضور دبیر علمی و اجرایی و همچنین دبیران علمی 4 محور روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت و علوم ورزشی برگزار گردید در رابطه با شکل برگزاری همایش، کارگاهها و برنامه ها تبادل نظر گردید و مقرر شد همزمان با داوری مقالات دریافتی زمان دریافت مقالات به همایش بدلیل استقبال مناسبی که از طرف دانشجویان دکترا صورت گرفته تا 20 مهرماه تمدید گردد.