جزییات خبر

عنوان اولین همایش حکمت اسلامی
تاریخ درج چهارشنبه ١٣ مهر ١٤٠١

متن خبر


اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ توسط ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی مراجعه فرمایید.

برای دریافت مقالات به آدرس زیر مراجعه شود

https://www.symposia.ir/NCHIW01