جزییات خبر

عنوان تمدید زمان ارسال مقالات
تاریخ درج چهارشنبه ٢ شهريور ١٤٠١

متن خبر


به دلیل استقبال پژوهشگران برای ارسال مقالات به دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری، زمان ارسال مقالات تا 30 مهر ۱۴۰۱ تمدید شد. این زمان قابل تمدید نمی باشد. از پژوهشگران درخواست می شود، ارسال مقالات را به روزهای آخر موکول ننمایند.