جزییات خبر

عنوان ثبت نام نهایی
تاریخ درج جمعه ٩ دی ١٤٠١

متن خبر


با توجه به اتمام زمان ثبت نام در همایش، خواهشمند است نویسندگان محترم مقالات، ظرف 24 ساعت آینده نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود اقدام نمایند. با تشکر