جزییات خبر

عنوان تغییر تاریخ برگزاری همایش
تاریخ درج یکشنبه ٢٤ مهر ١٤٠١

متن خبر


با توجه به برگزاری سومین جلسه هماهنگی همایش های ملی علوم و حکمت اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۸، تاریخ برگزاری همایش به ۱۵ دی ماه تغییر یافت.