جزییات اطلاعیه

عنوان تغییر تاریخ برگزاری همایش
تاریخ درج یکشنبه ٢٤ مهر ١٤٠١

متن اطلاعیه


با توجه به برگزاری سومین جلسه هماهنگی همایش های ملی علوم و حکمت اسلامی در تاریخ 1401/7/18، تاریخ برگزاری همایش به 15 دی ماه تغییر یافت.