جزییات اطلاعیه

عنوان برگزاری پیش همایش حکمت اسلامی و علوم رفتاری
تاریخ درج یکشنبه ٥ تیر ١٤٠١

متن اطلاعیه


به استحضار می رساند افتتاحیه همایش در تاریخ 6 تیرماه راس  ساعت 8:45 صبح، با سخنرانی اساتید برجسته در چهار محور روانشناسی و حکمت اسلامی، مشاوره و حکمت اسلامی، ورزش و حکمت اسلامی، تعلیم و تربیت و حکمت اسلامی به صورت مجازی از طریق لینک همایش برگزار می گردد. حضور در این پیش همایش می تواند مخاطبین را با ظرفیت ها و محورهای تخصصی همایش جهت تدوین و ارسال مقالات پژوهشی برای همایش اصلی آماده سازد.
آدرس الکترونیکی پیش همایش:
https://gl.khuisf.ac.ir/b/-d6-3sz-gpo-5ue