درباره رویداد

۱-مقدمه و معرفی: «حکمی‌سازی» از مؤلفه‌های اساسی تعالی علوم انسانی است که دو مؤلفه روزآمدی و بومی‌سازی نیز از آثار حکمی‌سازی می‌باشد. در «علوم انسانی حکمی» مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، دین‌شناختی، روش‌شناختی و ارزش‌شناختی حکمت و معارف اسلامی در برنامه‌های علوم انسانی و هنر اشراب می‌گردد و علم نافع در دستورکار فعالان علمی قرار می‌گیرد. این بدین جهت است که تمام نظریه‌های علوم انسانی مبتنی بر مبانی (بنیادها و روش‌ها) هستند. یعنی دیدگاه نظریه‌پرداز درباره چیستی جهان، معرفت، انسان، جامعه، ارزش‌های انسانی، نقش دین در حیات بشری و روش معتبر به نظریه او جهت و معنا می‌دهد. تحقق این سیاست با ابلاغ امکان‌پذیر نیست و نیازمند استفاده از ابزارهای متناسب برای نهادینه‌نمودن این امور در جامعه علمی است. برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی از مهم‌ترین ابزارهای ترویج یک گفتمان و اعمال سیاست‌های تشویقی در تولید علم است.

۲- اهداف برگزاری/ مشارکت: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین و صاحب‌نظران ذی‌ربط در حوزه‌های مختلف، با مشارکت گسترده در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های ملی از اهداف عالیه برگزاری این همایش است. با نظر به اهداف زیر برگزاری «همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری» با نظارت و هدایت معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و اجرا توسط استان ها در دستور قرارگرفته است: ۱- تشویق و ارائه دستاوردهای علمی در قلمروی علوم انسانی حکمی؛ ۲- ایجاد فضای تضارب آراء و ارتقای پژوهش‌های جامعه علوم رفتاری با تأکید بر مؤلفه حکمی‌سازی؛ ۳- جریان‌سازی فرهنگی و تقویت عزم ملی و اراده جدی همگانی برای تولید علوم رفتاری حکمی؛ ۴- سوق‌دادن پژوهش‌های علوم رفتاری حکمی به اولویت‌های بومی و مسائل کاربردی؛ ۵- کشف استعدادها و محققین برتر و ایجاد ارتباط بین محققان یک زمینه پژوهشی؛ ۶- زمینه‌سازی برای انتشار پژوهش‌های به‌روز در حوزه علوم رفتاری حکمی و کارآمد.

دریافت پوستر ارسال مقاله - دریافت فرمت مقالات اخبار رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز روز شمار
0 0 0 0

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١

آغاز ثبت مقاله


جمعه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠١

پایان ثبت مقاله


چهارشنبه ٥ بهمن ١٤٠١

مهلت ثبت نهایی


شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١

شورای اجرایی کنفرانس

رئیس شورای سیاست‌گذاری


دکتر محمد مهدی طهرانچی

رئیس همايش

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

قائم مقام همایش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان


دکتر پیام نجفی

دبیر علمی همايش

دکتر محمد علی نادی

دبیر اجرایی همايش

دکتر ایلناز سجادیان

سخنرانان کلیدی

سخنران اول
حجه الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه  رئیس همایش و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان سخنرانی: «چیستی حکمت و کاربست آن در علوم رفتاری»

Dr. Khosropanah     

                            

سخنران دوم
آقای دکتر اصغر آقائی  استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
عنوان سخنرانی: «حکمت در حوزه رفتاری ارتباط با خالق، عشق به مخلوق و مهربانی با خود»

Dr. Asghar Aghaei     

                            

سخنران سوم
آقای دکتر کورش ویسی  استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عنوان سخنرانی: «حقوق ورزشی با رویکرد حکمی سازی اسلامی»

Dr. Korosh Vaisi     

                            

مقالات

هزینه کنفرانس

گواهی مقالات پذیرفته شده(سخنرانی)


3,000,000 ریال

گواهی مقالات پذیرفته شده(پوستر)


1,500,000 ریال

گواهی شرکت در همایش


1,000,000 ریال