معرفی وبسایت جدید همایش

مخاطب گرامی وبسایت همایش "پایداری در محیط های انسان سخت" تغییر یافته. لطفااز طریق لینک زیر به وبسایت جدید مراجعه نمائید. با تشکر

/https://sbe.khuisf.ac.ir/


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس