کمیته دانشجویی

  بازدید:   4426

کمیته دانشجویی

مهندس غزال افقری
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
مهندسی برق

مهندس اکبر گل سرخی اصفهانی 
 دانشجوی مقطع دکترای تخصصی 
مهندسی برق

مهندس نوید ضیایی 
دانشجوی مقطع دکترای تخصصی 
مهندسی برقسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس