کمیته برگزاری

  بازدید:   15587

کمیته برگزاری

رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

دکتر پیام نجفی
دانشیار گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

نایب رئیس کنفرانس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر مجید طغیانی
استاد تمام گروه مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس کمیته هماهنگی و معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر رحمان ساعدی
استادیار گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دبیر علمی کنفرانس و رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مجید دلشاد
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دبیر اجرایی کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

دکتر بهادر فانی
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

رئیس کمیته برنامه ریزی و مدیر کل پژوهشی دانشگاه

دکتر محمد روح اله یزدانی
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس کمیته ارتباط با صنعت و مدیر گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی

دکتر هادی ثقفی اصفهانی
استادیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

رئیس کمیته داوران و معاون دانشجویی و فرهنگی بین الملل

دکتر رامتین صادقی
استادیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

گرافیست

مهندس نگار جهرمی زاده
مهندس معمار
سازمان نظام مهندسی استان اصفهانسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس