آخرین مهلت دریافت گواهی مقاله


آخرین فرصت برای دریافت گواهی مقالات تا پایان دیماه ۱۴۰۱ می باشد و از این زمان به بعد دبیرخانه هفتمین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس