تصاویر برگزاری هفتمین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق


برای دریافت فایل فلش آلبوم تصاویر هفتمین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق از لینک زیر استفاده کنید:

http://hamayesh.khuisf.ac.ir/FileDownload/260/20221226_88387

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

 

 


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس