ورود به اتاق های کنفرانس


افتتاحیه کنفرانس: ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ سخنرانی ریاست محترم کنفرانس (دکتر پیام نجفی) و سخنران کلیدی (دکتر محمد کارگر)

اتاق ۱:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/hgf-8e6-rd2-unl

 

زمان ارئه مقالات: ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ارائه مقالات توسط نویسندگان محترم

اتاق ۱: 

​​​​​​​https://gl.khuisf.ac.ir/b/hgf-8e6-rd2-unl​​​​​​​

اتاق ۲:

​​​​​​​https://gl.khuisf.ac.ir/b/3d9-hcq-y3o-haz​​​​​​​

اتاق ۳:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/39v-csd-vde-knx​​​​​​​

اتاق ۴:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/cx7-ceb-vhr-w46​​​​​​​

اتاق ۵:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/cak-yzm-o8n-onu​​​​​​​

اتاق ۶:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/4ez-idc-npj-ejc​​​​​​​

اتاق ۷:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/zze-3np-hce-ist​​​​​​​

 

​​​​​​​اختتامیه کنفرانس: ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۳۰ سخنرانی ریاست محترم دانشکده (دکتر مجید دلشاد)  و اعلام مقالات برتر کنفرانس

​​​​​​​

اتاق ۱:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/hgf-8e6-rd2-unl

 

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس