برنامه برگزاری و زمان بندی ارائه مقالات هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق


​​​​​​​

با سلام و درود

با عنایت به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، برگزاری هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق به صورت مجازی خواهد بود که به شرح جداول زیر است.

طبق قوانین کنفرانس، در صورت عدم ارائه مقاله توسط نویسندگان، مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس حذف خواهد شد.

​​​​​​​​​​​​​​محل و زمان ارائه مقالات: برای ارائه کنفرانس تعداد ۷ اتاق مجازی در نظر گرفته شده است که نویسندگان محترم با توجه به جداول زیر می توانند اتاق و زمان ارائه خود را جستجو نمایند.

 

زمان برگزاری کنفرانس: یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۵:۳۰

 

افتتاحیه کنفرانس: ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ سخنرانی ریاست محترم کنفرانس (دکتر پیام نجفی) و سخنران کلیدی (دکتر محمد کارگر)

اتاق ۱:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/hgf-8e6-rd2-unl

 

زمان ارئه مقالات: ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ارائه مقالات توسط نویسندگان محترم

اتاق ۱: 

​​​​​​​https://gl.khuisf.ac.ir/b/hgf-8e6-rd2-unl​​​​​​​

اتاق ۲:

​​​​​​​https://gl.khuisf.ac.ir/b/3d9-hcq-y3o-haz​​​​​​​

اتاق ۳:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/39v-csd-vde-knx​​​​​​​

اتاق ۴:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/cx7-ceb-vhr-w46​​​​​​​

اتاق ۵:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/cak-yzm-o8n-onu​​​​​​​

اتاق ۶:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/4ez-idc-npj-ejc​​​​​​​

اتاق ۷:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/zze-3np-hce-ist​​​​​​​

نکته بسیار مهم: زمان ارائه هر مقاله ۱۰ دقیقه و زمان پرسش و پاسخ برای هر مقاله ۵ دقیقه می باشد.

 

​​​​​​​اختتامیه کنفرانس: ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۳۰ سخنرانی ریاست محترم دانشکده (دکتر مجید دلشاد)  و اعلام مقالات برتر کنفرانس

​​​​​​​

اتاق ۱:

https://gl.khuisf.ac.ir/b/hgf-8e6-rd2-unl

 

گواهی ارائه مقاله و هدایای یادبود کنفرانسشرکت کنندگان در صورت ارائه مقاله می توانند گواهی ارائه مقاله به همراه هدایای یادبود کنفرانس را دریافت کنند.

به این منظور شرکت کنندگان از روز بعد از کنفرانس برای دریافت هدایا و گواهی ارائه خود، به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مراجعه نمایند.

برای هر مقاله فقط یک گواهی ارائه و یک یادبود کنفرانس تقدیم می گردد.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​با تقدیم احترام

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس