برگزاری کنفرانس به صورت مجازی و حضوریسامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس