راهنمای مشاهده وضعیت مقاله

تعداد بازدید 55برای مشاهده راهنمای وضعیت مقاله، وارد پروفایل کاربری خود شوید. سپس از منوی سمت چپ، در قسمت راهنمای استفاده از سامانه، گزینه راهنمای وضعیت مقاله را انتخاب نمایید.