جزییات خبر

عنوان ✅✅ کسب کد اختصاصی ISC ✅✅
تاریخ درج چهارشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٢

متن خبر


همایش ملی حضور موثر بانوان در عرصه «چالش‌ها و راهکارهای دستیابی به الگوی سوم زن مسلمان» در پایگاه موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام نمایه شد.

​​​​​​​کد اختصاصی همایش: ۴۲۶۰۹-۰۲۲۳۰