چالش ها و راهکارهای دستیابی به الگوی سوم زن مسلمان

تاریخ برگزاری: 1402/10/13

مهلت ارسال مقاله: 1402/7/1

همایش ملی پایداری در محیط های انسان ساخت

تاریخ برگزاری: 1402/9/15

مهلت ارسال مقاله: 1402/8/24

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد خانواده و جامعه

تاریخ برگزاری: 1402/7/19

مهلت ارسال مقاله: 1402/7/10

کنفرانس ملی مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا

تاریخ برگزاری: 1402/4/21

مهلت ارسال مقاله: 1402/4/10

همایش ملی زاینده رود و گاوخونی از بحران‌ تا احیا

تاریخ برگزاری: 1402/4/15

مهلت ارسال مقاله: 1402/2/20

اولین کنفرانس ملی لیزر و فوتونیک در فناوری‌های زیستی

تاریخ برگزاری: 1402/2/13

مهلت ارسال مقاله: 1402/2/7

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری

تاریخ برگزاری: 1401/11/15

مهلت ارسال مقاله: 1401/11/5

کنفرانس بین المللی نوآوری و فناوری تولید و فرآوری گیاهان دارویی

تاریخ برگزاری: 1401/10/21

مهلت ارسال مقاله: 1401/10/20

هفتمین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق

تاریخ برگزاری: 1401/10/4

مهلت ارسال مقاله: 1401/9/15

همایش جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس

تاریخ برگزاری: 1401/7/29

مهلت ارسال مقاله: 1401/7/29

انگلیسی/En