نحوه پرداخت هزینه ها


جهت پرداخت هزینه از پنل کاربری در قسمت ثبت نهایی گزینه  ثبت نهایی/خدمات/اسکان/... را انتخاب کنید و در صفحه جدید نمایش خدمات را بزنید.

در قسمت خدمات گزینه مربوطه را انتخاب کنید و با زدن کلید ثبت خدمات خدمت مورد نظر را جهت پرداخت ثبت کنید. سپس از کلید بررسی و پرداخت جهت پرداخت آنلاین استفاده کنید.

در صورتی که پرداخت شما با موفقیت انجام شده باشد ، در پنل کاربری قسمت پرداخت های ثبت شده ، پرداخت شما ثبت خواهد شد.


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس