راهنمای پرداخت

تعداد بازدید 155  • شماره حساب برای واریز حساب به حساب فقط از طریق اینترنت بانک ملی یا شعب بانک ملی: 0223255624002، شماره کارت مرتبط با این حساب: 6037997599194942

​​​​​​​

  • شماره حساب شبا برای واریز حساب به حساب از طریق اینترنت بانک یا شعب بانک‌های غیر از ملی: IR860170000000223255624002، شناسه این حساب: 86024421 

 

  • ​​​​​​​«لطفا تصویر فیش واریزی از طریق سامانه ایتا به شماره 09931862230 به دبیرخانه همایش ارسال شود»