درباره

تعداد بازدید 142رودخانه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی از عوامل اصلی حیات و تمدن در مرکز ایران هستند که در سالیان اخیر به دلایل مختلف دچار بحران شده و باعث پیامدهای نامطلوبی شده اند. 

بدون تردید دستیابی به راهکارهای علمی و کاربرد علوم مختلف یکی از مسیرهای اصلی احیا زاینده رود و گاوخونی است. بر همین اساس و بنا به رسالت دانشگاه‌ در حل مسئله، این همایش به منظور دریافت پژوهش‌ها و دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان و تعامل علمی با مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و صاحب نظران محترم از سراسر کشور برای شرکت در این همایش که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود دعوت به عمل می آید.


برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

با همکاری و مشارکت: برخی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، ادارات و سازمان‌ها