تماس با ما

تعداد بازدید 214نشانی دبیرخانه​​​​​​​

 

تلفن دبیرخانه: 031۳۲۶۶۷۲۸۰ - 09931862230 

پست الکترونیک: Nczg2023@khuisf.ac.ir 

آدرس: اصفهان خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقاتی مطالعات آب