جزییات خبر

عنوان امکان ارسال مقالات از طریق ایمیل
تاریخ درج چهارشنبه ٣ اسفند ١٤٠١

متن خبر


پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را از طریق ایمیل همایش نیز ارسال نمایند. برای این منظور لازم است مقاله به صورت فایل Word  و بر اساس فایل فرمت مقالات که از قسمت راهنمای نویسندگان در وبسایت همایش قابل برداشت است تهیه و ایمیل شود.      

  nczg2023@khuisf.ac.ir