جزییات اطلاعیه

عنوان همکاران همایش
تاریخ درج دوشنبه ٢١ آذر ١٤٠١

متن اطلاعیه


این همایش با همکاری شرکت آب منطقه ای اصفهان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دبیرخانه فرهنگی زاینده رود و دیگر مراکز و نهادها برگزار می شود.