هزینه‌های کنفرانس

  بازدید:   274

هزینه ثبت نام

اعضای هیات علمی و سایر شرکت کنندگان با مقاله (مجازی)


2.000.000 ریال

 

اعضای هیات علمی و سایر شرکت کنندگان با مقاله (حضوری)


3,000,000 ریال

 


دانشجو با مقاله (مجازی)


1,000,000 ریال

 

دانشجو با مقاله (حضوری)


2,500,000 ریال

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس