محورهای کنفرانس

  بازدید:   163

 • آب و فاضلاب
 • انواع آلاینده­های آب­های سطحی و زیرزمینی و تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • مدیریت کاهش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی و اثرات زیست محیطی افت آب­های زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده­ها و پساب­های تصفیه شده
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن قاضلاب
 • علل خشکسالی سال­های اخیر و فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده­های آب
 • نقش تالاب­ها در حفظ محیط زیست و دلایل تخریب تالاب­ها
 • روش­های نوین آبیاری  و مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 • استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات آلودگی آب
 • مدلسازی کیفی آب

 

 • هوا و صوت
 • پایش و کنترل آلاینده­های خروجی از منابع ثابت و متحرک
 • شناسایی و پایش آلاینده­های هوای شهری و صنعتی و بررسی و پایش  آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره­ای
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • پهنه بندی و مدل­سازی انتشار آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)و سنجش از دور
 • ریزگردها، عوامل انتشار و اثرات زیست محیطی آن و بیماری­های ناشی از آلاینده­های هوا
 • شناسایی و کنترل آلودگی­های صوتی
 • تغییر اقلیم

 

 • خاک و پسماند
 • شناسایی، پایش  و مدل­سازی آلاینده­های خاک
 • حذف آلاینده­های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
 • مدیریت، مکان یابی و طراحی لندفیل

 

 • انرژی
 • روش­های نوین ارتقای بهره وری و انرژی­های تجدیدپذیر و پاک
 • اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
 • مصرف بی رویه انرژی و اثرات سو زیست محیطی
 •  بهینه‌سازی مصرف انرژی

 

 • محورهای ویژه
 • استفاده از فن آوری­های نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده­های محیط زیست
 • به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب­های شهری و صنعتی
 • فن آوری­های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
 • کاربردGIS  و سنجش از دور در شناسایی، پایش و پهنه بندی آلاینده­های زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
 • بررسی مدل­های ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده­ها
 • شناسایی و کنترل آلودگی­های ناشی از معادن کشور
 • محیط زیست و فناوری اطلاعات و روش­های نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • گرمایش جهانی و اثرات منطقه­ای آن
 • بحران آب و عوامل موثر بر آلودگی آب زاینده رود و اثرات زیست محیطی آن
 • تنوع زیستی و حفاظت از گونه­های در معرض خطر انقراض


سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس