درباره کنفرانس

  بازدید:   162

کنفرانس مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت با محوریت محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی با هدف و تاکید توسعه هر چه بیشتر علوم محیط زیست و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی کلید خورده است. هدف از برگزاری این همایش جمع آوری مجموعه ای از مقالات پژوهشی غنی و کاربردی در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار می باشد. برگزاری این کنفرانس امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز تخصصی کشور و جهان در زمینه مفاهیم مشترک علوم محیط زیست و سایر موضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم می سازد.سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس