هزینه‌های کنفرانس

  بازدید:   117

هزینه ثبت نام

دانشجویان


2,500,000 ریال

 

سایر شرکت کنندگان


با ارائه مقاله 4,000,000 ریال
بدون ارائه مقاله 1,500,000 ریال

 

مقاله انگلیسی


4,000,000 ریال

 

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس