تماس با ما

  بازدید:   221

نشانی دبیرخانه

 شماره تماس: 09137304267  - 03135002200

 پست الکترونیک: LBBRC2023@gmail.com

 آدرس: اصفهان- خیابان جی شرقی- ارغوانیه- بلوار دانشگاه، کد پستی: ۳۹۹۹۸-۸۱۵۵۱، صندوق پستی: ۱۵۸-۸۱۵۹۵

 سامانه کاربران
فرمت مقاله فارسی
پوستر کنفرانس