همایش ملی مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت

تاریخ برگزاری: 1402/4/15

مهلت ارسال مقاله: 1402/3/20

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد خانواده و جامعه

تاریخ برگزاری: 1402/3/3

مهلت ارسال مقاله: 1402/2/30

همایش ملی زاینده رود و گاوخونی از بحران‌ تا احیا

تاریخ برگزاری: 1402/2/21

مهلت ارسال مقاله: 1401/12/20

اولین کنفرانس ملی لیزر و فوتونیک در فناوری‌های زیستی

تاریخ برگزاری: 1402/2/13

مهلت ارسال مقاله: 1402/1/13

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری

تاریخ برگزاری: 1401/11/24

مهلت ارسال مقاله: 1401/11/23

کنفرانس بین المللی نوآوری و فناوری تولید و فرآوری گیاهان دارویی

تاریخ برگزاری: 1401/10/21

مهلت ارسال مقاله: 1401/10/20

هفتمین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق

تاریخ برگزاری: 1401/10/4

مهلت ارسال مقاله: 1401/9/15

همایش جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس

تاریخ برگزاری: 1401/7/29

مهلت ارسال مقاله: 1401/7/29

انگلیسی/En